STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79461 Thấu kính quan sát dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 107/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

79462 Thấu kính quan sát dùng trong nhãn khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 231/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/04/2022

79463 Thấu kính, Túi Nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 659 PL-TTDV/170000027 Còn hiệu lực
24/10/2022

79464 Thảo dược trị ngứa Dạ Lan Plus TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 263-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Enlie Còn hiệu lực
07/09/2020

79465 Thảo dược trị ngứa Salpokin Gel TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 266-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Enlie Còn hiệu lực
07/09/2020

79466 THC Marijuana Rapid Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 38 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Đã thu hồi
25/06/2019

79467 THC One Step Marijuana Test Device (Urine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

79468 THC One Step Marijuana Test Strip (Urine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 54PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

79469 Thẻ cảm biến dùng cho máy xét nghiệm khí máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-355/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

79470 Thẻ cảm biến nhận dạng hóa chất sử dụng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 08-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
26/07/2022