STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79471 Máy tách thành phần máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 304-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
06/09/2019

79472 Máy tách thành phần máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 049.22/PL-TVME Còn hiệu lực
17/08/2022

79473 Máy tách thành phần máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 40.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
26/10/2023

79474 Máy tách thành phần máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 240308.01-BM/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

79475 Máy tách thành phần máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 019.22/PL-TVME Đã thu hồi
13/07/2022

79476 Máy tách thành phần máu và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 478-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Còn hiệu lực
15/01/2021

79477 Máy tách và phát hiện tế bào ung thư trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023011PL/Getzbros Còn hiệu lực
29/05/2023

79478 Máy tách và phát hiện tế bào ung thư trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023013PL/Getzbros Còn hiệu lực
26/07/2023

79479 Máy tái tạo trẻ hóa da bằng tia Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 522/170000001/PCBPL-BYT. Còn hiệu lực
04/03/2023

79480 Máy tái xử lý ống nội soi tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-486-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019