STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79471 Ống đệm mẫu tế bào nhúng dịch TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220208-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
09/02/2022

79472 Ống đệm mẫu tế bào nhúng dịch TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220811-13.WHC/BPL Còn hiệu lực
16/08/2022

79473 Ống định vị chân răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2349A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

79474 Ống định vị chân răng bằng kim loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
03/03/2021

79475 Ống định vị chân răng hở đường kính 4,2mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
03/03/2021

79476 Ống định vị chân răng hở đường kính 5,5mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
03/03/2021

79477 Ống định vị chân răng đường kính 4,2mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
03/03/2021

79478 Ống định vị chân răng đường kính 5,5mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 253/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
03/03/2021

79479 Ống đỡ kim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2172/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED Còn hiệu lực
25/11/2021

79480 Ống đo lắng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 24/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
31/03/2021