STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79481 Máy điều trị bằng tần số vô tuyến TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL55.1 Còn hiệu lực
30/03/2023

79482 Máy điều trị bằng tần số vô tuyến TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL55.1 Đã thu hồi
25/03/2023

79483 Máy điều trị bằng tần số vô tuyến kết hợp điện xung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL55.2 Còn hiệu lực
30/03/2023

79484 Máy điều trị bằng tần số vô tuyến kết hợp điện xung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL55.2 Đã thu hồi
25/03/2023

79485 Máy điều trị bằng tần số vô tuyến và linh phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL55.1(2) Còn hiệu lực
23/06/2023

79486 MÁY ĐIỀU TRỊ BẰNG TỪ TRƯỜNG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 003/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
17/10/2019

79487 MÁY ĐIỀU TRỊ BẰNG TỪ TRƯỜNG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 003/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
17/10/2019

79488 MÁY ĐIỀU TRỊ BẰNG TỪ TRƯỜNG CỤC BỘ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 003/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
17/10/2019

79489 Máy điều trị bằng từ trường kết hợp nhiệt và rung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1207/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
12/07/2023

79490 Máy điều trị bằng vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181329 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Còn hiệu lực
23/11/2020