STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79491 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-206/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/11/2020

79492 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-460/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/11/2020

79493 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 08/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
12/01/2021

79494 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO, hệ Rh (D) và nghiệm pháp Coombs trực tiếp ở trẻ sơ sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-202/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
05/11/2020

79495 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO, Rh (D) và Kell TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 261/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/01/2021

79496 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO, định danh và sàng lọc kháng thể bất thường, xét nghiệm hòa hợp và kiểm chứng xét nghiệm phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 273/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/01/2021

79497 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-209/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/11/2020

79498 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-210/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/11/2020

79499 Thẻ Gel dùng cho máy phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG 01 PL-BL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

79500 The Good yellow dust disinfection mask (KF94) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/2608/MERAT-2020 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoàng Vũ Đã thu hồi
29/08/2020