STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79521 Tay dao mổ điện dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 02.28-2/2020-HAA/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
29/02/2020

79522 Tay dao mổ điện sóng cao tần (Dùng trong phẫu thuật nội soi ổ khớp) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1777PL-TTDV VPĐD SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED tại TPHCM Còn hiệu lực
19/02/2020

79523 Tay dao mổ điện sóng cao tần (Dùng trong phẫu thuật nội soi ổ khớp) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 147PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
21/02/2020

79524 Tay dao mổ điện sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 47/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

79525 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/580 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

79526 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/607 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

79527 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/661 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

79528 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/663 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

79529 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/662 Còn hiệu lực
20/04/2022

79530 Tay dao phẫu thuật điện dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y KHOA VMED 01/2022/VWED -TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022