STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79551 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 105/2022/PL-VQ Còn hiệu lực
15/05/2023

79552 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRIVINA 28823/TVN/PL Còn hiệu lực
28/08/2023

79553 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0000622/QRA Đã thu hồi
07/02/2022

79554 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 108-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
28/06/2022

79555 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 128/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

79556 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 104d/PL-VQ Đã thu hồi
19/10/2022

79557 Máy thở (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181604 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC DIỆP Còn hiệu lực
15/03/2021

79558 Máy thở 840 và linh kiện - Puritan-Bennett 840 Series Ventilator and Accessories TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

79559 Máy thở 980 và linh kiện - Puritan Bennett™ 980 Universal Ventilator and Accessories TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

79560 Máy thở áp lực dương TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0305/2412/170000/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO Còn hiệu lực
05/06/2019