STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79561 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 15/2022/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
26/08/2022

79562 Phin Lọc Khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 005-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

79563 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 01/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
12/01/2023

79564 Phin lọc khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-24 Còn hiệu lực
31/01/2023

79565 PHIN LỌC KHUẨN TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0045-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

79566 Phin lọc khuẩn (HME) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021068/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/06/2022

79567 Phin lọc khuẩn 1 chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 03/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
12/08/2019

79568 Phin lọc khuẩn 3 chức năng dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019

79569 Phin lọc khuẩn cho máy đo hô hấp (Spirometry & Pulmonary filter ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 291222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

79570 Phin lọc khuẩn dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 25IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
18/07/2019