STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79581 Máy trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 107 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV VÀ PHÁT TRIỂN PPL Còn hiệu lực
19/11/2019

79582 Máy trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2507/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC VÂN Còn hiệu lực
24/12/2021

79583 Máy trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TGTM 01-PL/TGTM Còn hiệu lực
04/10/2023

79584 Máy trẻ hóa da bằng công nghệ siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 2033/170000074/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

79585 Máy trẻ hóa da bằng sóng RF TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 1893/170000074/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

79586 Máy trẻ hóa da bằng sóng RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 522/170000001/PCBPL-BYT. Còn hiệu lực
04/03/2023

79587 Máy trẻ hóa da bằng sóng RF TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 1893/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

79588 Máy trẻ hóa da bằng tia Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 354/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

79589 Máy trẻ hóa da công nghệ CO2 Fractional Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2684A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

79590 Máy trẻ hóa da công nghệ CO2 Fractional Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2672A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2022