STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79591 Máy phân tích đông máu tự động định tính và định lượng khác nhau của các xét nghiệm đông máu, kết quả nhằm chẩn đoán bất thường đông máu và theo dõi điều trị bằng thuốc chống đông. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1623/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
29/04/2021

79592 Máy phân tích đông máu tự động, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 04/PL-CG-BSBE-2022 Còn hiệu lực
28/03/2022

79593 Máy phân tích đông máu tự động, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI PHÚC PHÚ CƯỜNG 06/PL-PPC-BSBE-2023 Còn hiệu lực
26/07/2023

79594 Máy phân tích đông máu tự động, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 10/PL-CG-BSBE-2023 Còn hiệu lực
24/10/2023

79595 Máy phân tích đông máu và Cuvette dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 220222HN-SPIN/PLTTBYT Đã thu hồi
23/02/2022

79596 Máy phân tích đông máu và Cuvette dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 120322HN-LABI/PLTTBYT Đã thu hồi
14/03/2022

79597 Máy phân tích đông máu và linh kiện, phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 05-2023/A.V.L-PL Còn hiệu lực
03/03/2023

79598 Máy phân tích đông máu, dung dịch rửa, phụ kiện dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 18HN / 170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
01/08/2019

79599 Máy phân tích, xử lý các thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ 270324/CBB-IDTH Còn hiệu lực
08/04/2024

79600 Máy phân tích/xét nghiệm HbA1C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 37/PL/HL.2023 Còn hiệu lực
28/06/2023