STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79591 Máy điện xung giác hút dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 09/2022 Còn hiệu lực
31/10/2022

79592 Máy điện xung kết hợp siêu âm dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 01/2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế PHN Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2021

79593 Máy điện xung không tiếp xúc kết hợp ánh sáng trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM 08/2022 Còn hiệu lực
06/10/2022

79594 Máy điện xung NACENLAS 2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

79595 Máy điện xung NACENLAS 2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

79596 Máy điện xung siêu dòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1628/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2020

79597 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
27/08/2020

79598 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021311/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

79599 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL6 Còn hiệu lực
28/03/2022

79600 Máy điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 04-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
12/01/2023