STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79601 Ống hút huyết khối (Vi ống thông hút huyết khối) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021245/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
30/09/2021

79602 Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 175/MCV/1120 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
26/04/2021

79603 Ống hút huyết khối, các loại, các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019383/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

79604 Ống hút mẫu đờm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 130/VG-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
28/10/2020

79605 Ống hút mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 42/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
14/01/2022

79606 Ống hút nhớt, hút đờm kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 189 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
14/12/2021

79607 Ống hút nhớt, hút đờm kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22002 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

79608 Ống hút nhựa nhỏ TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 447-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

79609 Ống hút nước bọt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 428-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

79610 Ống hút nước bọt TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 49.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Còn hiệu lực
29/11/2019