STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79611 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 18031MP/1700000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
25/03/2020

79612 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0207 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUWELL HÀ NỘI VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/05/2020

79613 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0208 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUWELL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/05/2020

79614 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 205/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Hùng Hy Còn hiệu lực
04/05/2020

79615 Máy Tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 214/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI CT TECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/05/2020

79616 Máy tạo Oxy TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0506/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO Còn hiệu lực
05/06/2020

79617 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 027-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
29/06/2020

79618 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 037-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
09/07/2020

79619 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1207/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI METRAN Còn hiệu lực
29/09/2020

79620 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1290/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Còn hiệu lực
19/10/2020