STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79621 Ống khai mở khí quản các số (loại dành cho trẻ em) ( Tracheostomy Tubes For Single use ( Pediatric type) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180442-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG Còn hiệu lực
10/09/2020

79622 Ống khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1458/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
18/03/2020

79623 ỐNG KHÍ QUẢN ĐÈ LƯỠI AIRWAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 44/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
25/06/2019

79624 Ống kim tiêm bằng thép không rỉ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 2120CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EDRIC Đã thu hồi
21/04/2020

79625 Ống kim tiêm bằng thép không rỉ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 2120CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EDRIC Còn hiệu lực
24/04/2020

79626 Ống kính cắt u xơ tiền liệt tuyến TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 230/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/05/2020

79627 Ống kính kỹ thuật số chụp đáy mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020034/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Còn hiệu lực
11/02/2020

79628 Ống kính nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 20122022/ONS Còn hiệu lực
30/12/2022

79629 Ống kính nội soi bàng quang và dụng cụ cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 814/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2020

79630 Ống kính nội soi Hopkins TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 60/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Đã thu hồi
22/12/2019