STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79631 THẢO MỘC RĂNG MIỆNG TRẦN KIM HUYỀN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0083PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRẦN KIM HUYỀN Đã thu hồi
22/02/2020

79632 Thảo mộc xông EURA-CA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1003821CN/190000014/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
05/01/2022

79633 THẢO MỘC XÔNG HƯƠNG TRÀM - KHUYNH DIỆP HL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1008221CN/190000014/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
11/01/2022

79634 Thảo mộc xông IDC TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006121CN/190000014/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
07/01/2022

79635 Thảo mộc xông MELA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 100421CN/190000014/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2022

79636 Thấu kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200062 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PARIS MIKI VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/03/2020

79637 Thấu kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 411-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN Còn hiệu lực
25/04/2020

79638 Thấu kính (Phụ kiện đồng bộ của máy tán sỏi ngoài cơ thể) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 659PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2022

79639 Thấu kính bằng nhựa dùng làm kính đeo mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200784 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LK SKY VISION Còn hiệu lực
25/12/2020

79640 Thấu kính bằng nhựa dùng làm kính đeo mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210429-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LK SKY VISION Còn hiệu lực
29/06/2021