STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79641 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

79642 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52421CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Giant Pea Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021

79643 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

79644 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1286/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐẤT QUẢNG Còn hiệu lực
09/08/2021

79645 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3162021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Hệ thống Oxy dòng cao và phụ kiện Còn hiệu lực
10/08/2021

79646 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1459/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MAI DƯƠNG Còn hiệu lực
10/08/2021

79647 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 56221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Còn hiệu lực
10/08/2021

79648 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210634-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MEDLINKS Còn hiệu lực
10/08/2021

79649 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0225/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/08/2021

79650 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0226/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Còn hiệu lực
11/08/2021