STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79661 Máy điện xung (Máy điện châm trị liệu đa năng) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
27/08/2020

79662 Máy điện xung 2 kênh kết hợp chẩn đoán điện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018504/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Còn hiệu lực
12/12/2019

79663 Máy điện xung cầm tay đa năng V2U TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 12120CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2021

79664 MÁY ĐIỆN XUNG GIÁC HÚT TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 28/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
27/10/2023

79665 Máy điện xung giác hút (Máy điện xung trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 02/PLTBYT/2022 Còn hiệu lực
12/12/2022

79666 Máy điện xung giác hút dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 09/2022 Còn hiệu lực
31/10/2022

79667 Máy điện xung kết hợp siêu âm dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 01/2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế PHN Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2021

79668 Máy điện xung không tiếp xúc kết hợp ánh sáng trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM 08/2022 Còn hiệu lực
06/10/2022

79669 Máy điện xung NACENLAS 2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

79670 Máy điện xung NACENLAS 2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021