STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79691 SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 473/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHAN THỊ Còn hiệu lực
21/07/2021

79692 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 549/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG QUẾ Còn hiệu lực
04/08/2021

79693 SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1001/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI Còn hiệu lực
27/12/2021

79694 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 06/2022/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
17/11/2022

79695 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM 01/2022/PL-GSV Còn hiệu lực
22/12/2022

79696 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM 02/2022/PL-GSV Còn hiệu lực
22/12/2022

79697 Sản phẩm dùng ngoài Bà Liên TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THÀNH SƠN 01:2022/PLTS Còn hiệu lực
09/02/2022

79698 Sản phẩm dùng ngoài da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 583/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Còn hiệu lực
19/08/2021

79699 Sản phẩm dùng tiệt khuẩn vết thương IODOSORB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1234/2020/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
05/10/2020

79700 Sản phẩm dùng trong vệ sinh và bảo quản dụng cụ TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 48/082022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
12/10/2022