STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79691 Máy điều trị giảm mỡ và các phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 072022/TF/PL Cryoliposculpt Còn hiệu lực
01/07/2022

79692 Máy điều trị kết hợp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1610/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

79693 Máy điều trị kết hợp ( điện xung kết hợp siêu âm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

79694 Máy điều trị kết hợp đa chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1610/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

79695 Máy điều trị kết hợp đa chức năng (Máy điều trị kết hợp điện xung, siêu âm, giác hút) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED PhySysHDM Còn hiệu lực
16/11/2023

79696 Máy Điều Trị Khí Lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 83/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Còn hiệu lực
17/02/2020

79697 Máy điều trị khí lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 83A/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2023

79698 Máy điều trị khô mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-009-TearScience Còn hiệu lực
05/06/2023

79699 Máy điều trị khô mắt do rối loạn chức năng tuyến sụn mi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 229/2022/NHATMINH-CV-PL Còn hiệu lực
07/10/2022

79700 Máy điều trị làm trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 20230824/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023