STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79701 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

79702 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1677/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần ETS Việt Nam Còn hiệu lực
19/07/2019

79703 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 010/SP/2019/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
06/10/2020

79704 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 012/SP/2020/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam Còn hiệu lực
06/10/2020

79705 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 015/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH EIE Vietnam Còn hiệu lực
28/06/2021

79706 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 27072023/ PL-TV/ HMS Còn hiệu lực
27/07/2023

79707 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN 06/PL/2023/TA Còn hiệu lực
18/09/2023

79708 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm (máy siêu âm trị liệu đa tần) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM EIE-001-2022 Còn hiệu lực
09/12/2022

79709 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm (máy siêu trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
02/02/2021

79710 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp laser trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 010/SP/2019/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
06/10/2020