STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79731 Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 01/2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế PHN Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2021

79732 Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 0721/200000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
23/06/2021

79733 Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 0721/200000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
23/06/2021

79734 Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 0721/200000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
23/06/2021

79735 Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 0721/200000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
23/06/2021

79736 Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM 06/2022 Còn hiệu lực
13/04/2022

79737 Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 01/2022 Còn hiệu lực
28/10/2022

79738 Máy điều trị bằng sóng siêu âm kết hợp kích thích điện và điện phân thuốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 582017PLBKP/17000005/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
31/03/2021

79739 Máy điều trị bằng sóng siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210489-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
14/07/2021

79740 Máy điều trị bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 30/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019