STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79731 Máy tạo nhịp tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT002c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

79732 Máy tạo nhịp tim TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3105-1 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
15/01/2021

79733 Máy tạo nhịp tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0252/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
31/08/2022

79734 Máy tạo nhịp tim TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2979 PL-TTDV Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trang Thiết Bị Y Tế Tâm Thu Đã thu hồi
11/12/2019

79735 Máy tạo nhịp tim hai buồng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 002/2024/Enitra DR/VPDD Còn hiệu lực
10/01/2024

79736 Máy tạo nhịp tim hai buồng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 003/2024/Solvia DR/VPDD Còn hiệu lực
10/01/2024

79737 Máy tạo nhịp tim hai buồng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 008/2024/Evity 2B/VPDD Còn hiệu lực
01/02/2024

79738 Máy tạo nhịp tim hai buồng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 035/2024/Enticos 2B/VPDD Còn hiệu lực
12/03/2024

79739 Máy tạo nhịp tim một buồng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 009/2024/Enticos 1B/VPDD Còn hiệu lực
01/02/2024

79740 Máy tạo nhịp tim một buồng TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 027/2024/Enitra 1B/VPDD Còn hiệu lực
12/03/2024