STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79791 Máy rửa Elisa PW 40 Microplate Washer Complete (85499B) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-037/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Đã thu hồi
28/06/2019

79792 Máy rửa Elisa PW 40 Microplate Washer Complete (85499B) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-165/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đã thu hồi
06/03/2020

79793 Máy rửa hồng cầu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018594 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
23/10/2019

79794 Máy rửa khay vi thể ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 28-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

79795 Máy rửa khay xét nghiệm cho máy ELISA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

79796 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HN011/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
18/12/2019

79797 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0022PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
19/08/2020

79798 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 650 Công ty liên doanh y học Việt – Hàn Còn hiệu lực
19/03/2020

79799 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 436/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/06/2020

79800 Máy rửa khử khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0413PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Đã thu hồi
07/10/2020