STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79791 Máy điều trị bằng điện từ trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 06-1218/DH/170000096/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển thương mại, dịch vụ và trang thiết bị y tế Đại Hữu Còn hiệu lực
09/06/2021

79792 Máy điều trị bằng điện từ trường điểm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 62/2023/VQ Còn hiệu lực
24/07/2023

79793 Máy điều trị bằng điện từ trường điểm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58b/2022/CV-VQ Đã thu hồi
01/07/2022

79794 Máy điều trị bằng điện từ trường điểm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58g/2022/CV-VQ Đã thu hồi
25/10/2022

79795 Máy điều trị bệnh bạch biến & vảy nến bằng ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NT010/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Còn hiệu lực
19/12/2019

79796 Máy điều trị bệnh bạch biến, vẩy nến Excimer TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2340 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG Còn hiệu lực
10/07/2019

79797 Máy điều trị bệnh lý sắc tố, trẻ hóa, xóa xăm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021670A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/08/2022

79798 Máy điều trị bệnh vẩy nến, bạch biển USHIO bằng ánh sáng bước sóng 308nm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2536-2S10/5/2019 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty CP thương mại và dịch vụ XNK Thăng Long Còn hiệu lực
16/09/2020

79799 Máy điều trị bệnh vẩy nến, bạch biển USHIO bằng ánh sáng bước sóng 308nm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2536-2S10/5/2019 PL-TTDV Công ty CP thương mại và dịch vụ XNK Thăng Long Còn hiệu lực
03/11/2020

79800 Máy điều trị các bệnh ngoài da bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ 01-2023 Còn hiệu lực
21/08/2023