STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79801 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 69021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Còn hiệu lực
21/09/2021

79802 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 69521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA Còn hiệu lực
21/09/2021

79803 Máy tạo oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 154/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
21/09/2021

79804 Máy tạo oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 148/PLBCD/ 200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TM THIẾT BỊ Y TẾ BẢO NGỌC Còn hiệu lực
24/09/2021

79805 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 70221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á Còn hiệu lực
26/09/2021

79806 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 81821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYẾN VIỆT SIN Còn hiệu lực
28/09/2021

79807 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4024 PL-TTDV/ 170000027 Nguyễn Vân Trung Còn hiệu lực
04/10/2021

79808 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4024-6 PL-TTDV/ 170000027 Nguyễn Hoàng Mai Anh Còn hiệu lực
07/10/2021

79809 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 509.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Còn hiệu lực
12/10/2021

79810 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 558.21/180000026/PCBPL-BYT PHẠM THỊ THU THẢO Còn hiệu lực
04/11/2021