STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79811 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 8121/210000003/PCBPL-BYT ông TRẦN MẠC MẠNH THOẠI Còn hiệu lực
17/08/2021

79812 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 63821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV BÌNH MINH LS Còn hiệu lực
16/08/2021

79813 Máy Tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1569/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LOGISTICS HOÀNG BẢO Còn hiệu lực
16/08/2021

79814 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 61321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XNK VẠN LỰC Còn hiệu lực
16/08/2021

79815 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 61421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XNK VẠN LỰC Còn hiệu lực
16/08/2021

79816 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 58021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV ÁNH DƯƠNG LẠNG SƠN Còn hiệu lực
16/08/2021

79817 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3312021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kamita Còn hiệu lực
16/08/2021

79818 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1367/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDICAL TRADING LEADER Còn hiệu lực
16/08/2021

79819 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 8221/210000003/PCBPL-BYT NGUYỄN CẢNH THIỆN Còn hiệu lực
17/08/2021

79820 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1564/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
17/08/2021