STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79831 SENCI HAIR CELLS/TINH CHẤT GIÚP NANG TÓC PHÁT TRIỂN TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3099 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
19/12/2019

79832 SENCI HERBAL JOBA/CỒN XOA BÓP THẢO DƯỢC TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3101 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Phát Triển Sản Phẩm Hợp Chất Tự Nhiên Alba Còn hiệu lực
19/12/2019

79833 SENCI SINUS SPAY/CHĂM SÓC BẢO VỆ XOANG, MŨI TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3102 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
19/12/2019

79834 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-Quang quanh chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 932/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
12/12/2019

79835 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-Quang quanh chóp bao gồm: -Dây Sen sor (dây cảm biến) -Tấm Sensor (tấm cảm biến) -Bảng điều khiển (dành cho máy WDS X POD) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 74/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
30/06/2020

79836 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số x-quang quanh chóp Bao gồm: - Dây Sensor (dây cảm biến) -Tấm Sensor (tấm cảm biến) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT 110722-HANDY Còn hiệu lực
11/07/2022

79837 Sensor kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3165 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
16/07/2019

79838 Sensor kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181515 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
09/01/2020

79839 Sensor nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 129/MED0818/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

79840 Sensor SpO2 cho máy Datacope TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 103/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
24/03/2020