STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79851 Máy triệt lông bằng laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1785/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG Còn hiệu lực
30/12/2020

79852 Máy triệt lông bằng Laser Diode TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 01/2022/NQ-MED Còn hiệu lực
24/02/2022

79853 Máy triệt lông bằng Laser Diode TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 04/2022/NQ-MED Còn hiệu lực
07/08/2022

79854 Máy triệt lông Braun Silk - Expert 3 IPL BD3006 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 599.21/180000026/PCBPL-BYT HOÀNG KIM KHÁNH Còn hiệu lực
24/11/2021

79855 Máy triệt lông công nghệ ánh sáng xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ IDM VIỆT NAM 02/2023/PL-IDM Còn hiệu lực
23/01/2024

79856 Máy triệt lông công nghệ Diode Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT 09/2023/PL-PCT Còn hiệu lực
18/10/2023

79857 Máy triệt lông công nghệ Diode Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 11/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
19/10/2023

79858 Máy triệt lông công nghệ diode laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 15/2023/NQ-MED Còn hiệu lực
14/11/2023

79859 Máy triệt lông công nghệ diode laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 14/2023/NQ-MED Đã thu hồi
13/11/2023

79860 Máy triệt lông công nghệ IPL TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 26102022/ERADA/BPL Còn hiệu lực
28/10/2022