STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79861 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1877/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
09/09/2021

79862 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 10PL-DV/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Việt Còn hiệu lực
09/09/2021

79863 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1814/2021/180000028/ PCBPL-BYT MR SIMON TRAN Còn hiệu lực
10/09/2021

79864 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1744/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Còn hiệu lực
10/09/2021

79865 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 444.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN HỮU KHOA Còn hiệu lực
11/09/2021

79866 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 445.21/180000026/PCBPL-BYT PHẠM THANH HƯNG Còn hiệu lực
11/09/2021

79867 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 448.21/180000026/PCBPL-BYT PHẠM HỮU NĂM Còn hiệu lực
11/09/2021

79868 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 300-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Vương Xiêu Còn hiệu lực
13/09/2021

79869 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 62221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DIAGEO VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/09/2021

79870 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2223/170000074/PCBPL-BYT Công ty cp TTBYT Đai Dương Còn hiệu lực
14/09/2021