STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79881 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1743/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

79882 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1751/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
26/08/2021

79883 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2021/180000028/PCBPL-BYT Trương Thế Nhân Còn hiệu lực
26/08/2021

79884 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 406.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV NUBWAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2021

79885 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 407.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANSOL CANOPY Còn hiệu lực
27/08/2021

79886 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180994-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
27/08/2021

79887 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 60721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM & XNK HOÀNG LONG Còn hiệu lực
28/08/2021

79888 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 66521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM & XNK HOÀNG LONG Còn hiệu lực
28/08/2021

79889 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 410.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
28/08/2021

79890 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 397.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SINH LONG Còn hiệu lực
28/08/2021