STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79911 Máy trị liệu bằng Oxy TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 41.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANDT Còn hiệu lực
06/12/2019

79912 Máy trị liệu bằng Oxy TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 41.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANDT Còn hiệu lực
06/12/2019

79913 Máy trị liệu bằng Oxy (máy tạo Oxy) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 296-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
14/04/2020

79914 Máy trị liệu bằng Oxy (máy tạo Oxy) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 325-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần đầu tư trang thiêt bị y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
05/10/2020

79915 Máy trị liệu bằng sáp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 090-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Còn hiệu lực
04/02/2021

79916 Máy trị liệu bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES EN008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ENRAF-NONIUS VIETNAM Còn hiệu lực
19/12/2019

79917 Máy trị liệu bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 012/SP/2020/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam Còn hiệu lực
06/10/2020

79918 Máy trị liệu bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 010/SP/2019/180000003/PCBPL -BYT Công ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam Còn hiệu lực
07/10/2020

79919 Máy trị liệu bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1272/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2020

79920 Máy trị liệu bằng sóng RF TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ASC TRANS VIỆT NAM 0201/24/PL-ASC Còn hiệu lực
18/01/2024