STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79941 Ống hút đàm có khoá Yankauer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

79942 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0005/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
10/08/2019

79943 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0290/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
11/03/2021

79944 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0336/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
01/10/2021

79945 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO 22002/BPL-TAK Còn hiệu lực
26/01/2022

79946 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0009/THUYAN Còn hiệu lực
22/02/2022

79947 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0046/THUYAN Còn hiệu lực
13/04/2023

79948 Ống hút đàm nhớt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 355-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Khoa Còn hiệu lực
19/11/2021

79949 Ống hút đàm nhớt không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
12/11/2019

79950 Ống hút điều hòa kinh nguyệt số 4,5,6,7,8,9,10 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 370-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Hộ kinh doanh Nam Phụng Còn hiệu lực
10/11/2020