STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79951 Máy tạo oxy gia đình OSITO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 16/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMSX VÀ XNK MINH VƯƠNG Còn hiệu lực
22/07/2021

79952 Máy tạo oxy gia đình OSITO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 15/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMSX VÀ XNK MINH VƯƠNG Đã thu hồi
21/07/2021

79953 Máy tạo Oxy gia đình ZY-1Z TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 18/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMSX VÀ XNK MINH VƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2021

79954 Máy tạo Oxy kèm khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 63421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẦM QUỐC TẾ PHARACOS Còn hiệu lực
19/09/2021

79955 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 416-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019

79956 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 855/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Hóa chất Hà Nội Còn hiệu lực
24/07/2021

79957 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1404/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Còn hiệu lực
09/08/2021

79958 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1404/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Còn hiệu lực
09/08/2021

79959 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1353/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Còn hiệu lực
09/08/2021

79960 Máy tạo oxy kèm phụ kiện bao gồm + Ống chia nhánh chữ T kèm dây oxy (chiều dài 3cm) + Tai đeo đầu oxy (chiều dài 40cm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1768A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
03/09/2021