STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79961 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VƯỢNG 01/2022/PL_TRIVUONG Còn hiệu lực
15/08/2022

79962 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 08022022/BCBPL-VNHN Còn hiệu lực
21/09/2022

79963 Máy tạo oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 17-PL-AL Còn hiệu lực
24/12/2022

79964 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 507/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

79965 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 0703.PLB.LGMED/2023 Còn hiệu lực
07/03/2023

79966 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ MP-230501/BPL-BYT Còn hiệu lực
11/05/2023

79967 Máy Tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2464A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2023

79968 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 091123/BKQPL-VNHN Còn hiệu lực
10/11/2023

79969 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231213/MP-BPL Còn hiệu lực
13/12/2023

79970 MÁY TẠO OXY TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 14.-VBPL/VTM Còn hiệu lực
05/01/2024