STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79971 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1621/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LOGISTICS HỒNG PHÚ Còn hiệu lực
18/08/2021

79972 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1621/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LOGISTICS HỒNG PHÚ Còn hiệu lực
18/08/2021

79973 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1621/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LOGISTICS HỒNG PHÚ Còn hiệu lực
18/08/2021

79974 Máy Tạo Oxy Trong Phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1590/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KZZ Còn hiệu lực
18/08/2021

79975 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1643/2021/180000028/ PCBPL-BYT Hoàng Minh Thư Còn hiệu lực
19/08/2021

79976 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1680/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LOGISTICS HỒNG PHÚ Còn hiệu lực
23/08/2021

79977 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1687/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LOGISTICS HỒNG PHÚ Còn hiệu lực
23/08/2021

79978 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1204/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI Còn hiệu lực
25/08/2021

79979 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1770/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME Còn hiệu lực
30/08/2021

79980 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 73921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA LAN Còn hiệu lực
02/09/2021