STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79981 MÁY TẠO OXY TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 14.-VBPL/VTM Còn hiệu lực
05/01/2024

79982 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 150124/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
23/01/2024

79983 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 220124/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
23/01/2024

79984 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DNA 01-2024/PL-DNA Còn hiệu lực
19/03/2024

79985 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 260324/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
27/03/2024

79986 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 01/2024/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/04/2024

79987 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 06062018MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Đã thu hồi
11/06/2019

79988 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3072021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm không già Đã thu hồi
04/08/2021

79989 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3072021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm không già Đã thu hồi
06/08/2021

79990 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3122021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và Xuất nhập khẩu Lê Hoàng Đã thu hồi
07/08/2021