STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80001 Ống mở khí quản không bóng nòng trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/04/2021

80002 Ống mở khí quản kiểu Montandon TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 008 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
23/08/2019

80003 Ống mở khí quản sử dụng nhiều lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 295/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/09/2019

80004 Ống mở khí quản/thanh quản các size TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 173/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Y tế Định Giang Còn hiệu lực
02/03/2020

80005 Ống mở khí quản; Bộ mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
26/06/2019

80006 Ống mở khí quản; bộ mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 011 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
08/07/2019

80007 Ống mở thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT 2712-2022/VBPL-NC Còn hiệu lực
27/12/2022

80008 Ống mở thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT 3101_2023/NCMED Còn hiệu lực
31/01/2023

80009 Ống mở thông dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT 11051_NCMED Còn hiệu lực
11/05/2023

80010 Ống mở thông khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181721 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẠI NAM Đã thu hồi
06/01/2020