STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80011 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm gồm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1514/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
14/10/2020

80012 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm gồm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1514/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
14/10/2020

80013 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm gồm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1514/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
14/10/2020

80014 Máy tạo oxy và các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 58421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT Còn hiệu lực
07/08/2021

80015 Máy tạo oxy và các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 48521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VICTORY Còn hiệu lực
07/08/2021

80016 Máy tạo oxy và máy nén khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 17.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

80017 Máy Tạo Oxy và Phụ Kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1337/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ ELYSIA Còn hiệu lực
05/08/2021

80018 Máy Tạo Oxy và Phụ Kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1337/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ ELYSIA Còn hiệu lực
05/08/2021

80019 Máy tạo ôxy và phụ kiện bình tạo ẩm ôxy, dây thở ôxy đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 027-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

80020 Máy tạo oxy và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1582/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV E&L Còn hiệu lực
26/08/2021