STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80021 Ống môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 29-21/200000038/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư Y tế Mitraco Còn hiệu lực
25/08/2021

80022 Ống môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 81021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
07/10/2021

80023 Ống môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2258A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI NAM Còn hiệu lực
27/12/2021

80024 Ống môi trường vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 06-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

80025 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAPHARM Còn hiệu lực
13/01/2022

80026 Ống môi trường vận chuyển mẫu bao gồm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1798/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
02/09/2021

80027 Ống môi trường vận chuyển mẫu dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 02PL-2021/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
16/09/2021

80028 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021326/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

80029 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021345/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Còn hiệu lực
16/08/2021

80030 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0247/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
16/09/2021