STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80021 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 935/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
16/07/2021

80022 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EDOCTOR Còn hiệu lực
24/07/2021

80023 Máy Tạo Oxy Trong Phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1309/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM - SX XNK THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG PHÁT Còn hiệu lực
30/07/2021

80024 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 45021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUY TƯỜNG Còn hiệu lực
03/08/2021

80025 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN THÀNH Còn hiệu lực
03/08/2021

80026 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1175/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
04/08/2021

80027 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1349/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUREN Còn hiệu lực
04/08/2021

80028 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1281/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUREN Còn hiệu lực
04/08/2021

80029 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46921CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-SX XNK THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG PHÁT Còn hiệu lực
05/08/2021

80030 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1415/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUREN Còn hiệu lực
06/08/2021