STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80031 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021478/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/10/2021

80032 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0247 /200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
03/12/2021

80033 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021650/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Còn hiệu lực
27/12/2021

80034 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi-rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1768/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/08/2021

80035 Ống môi trường vận chuyển mẫu vi-rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2082/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
25/09/2021

80036 Ống môi trường vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2027/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HTP Còn hiệu lực
20/09/2021

80037 Ống môi trường vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1914/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Còn hiệu lực
14/10/2021

80038 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 110 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
08/03/2021

80039 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 113 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
20/03/2021

80040 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP08072021-01/170000112/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ An Phúc Còn hiệu lực
13/07/2021