STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80041 Máy tạo oxy và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm gồm: Máy chính, bình tạo ẩm, dây dẫn khí oxy, dây nguồn, phụ kiện xông khí dung,màng lọc, điều khiển từ xa, sách hướng dẫn sử dụng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 62021CN/190000014/PCBPL-BYT Đặng Quang Huy Còn hiệu lực
16/08/2021

80042 Máy tạo oxy và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 61721CN/190000014/PCBPL-BYT Đặng Quang Huy Còn hiệu lực
17/08/2021

80043 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 45121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN Còn hiệu lực
23/07/2021

80044 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN Còn hiệu lực
23/07/2021

80045 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN Còn hiệu lực
27/07/2021

80046 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 48621CN/190000014/PCBPL-BYT Nguyễn Thanh Như Còn hiệu lực
12/08/2021

80047 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 62121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN Còn hiệu lực
14/09/2021

80048 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm gồm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2276/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
06/12/2021

80049 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm gồm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1514/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
14/10/2020

80050 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm gồm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1514/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
14/10/2020