STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80041 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3990-11 PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu DNN Việt Nam Còn hiệu lực
04/09/2021

80042 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 70821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT Còn hiệu lực
06/09/2021

80043 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1834/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Còn hiệu lực
06/09/2021

80044 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1738/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HHP TOÀN CẦU Còn hiệu lực
08/09/2021

80045 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1858/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Còn hiệu lực
14/09/2021

80046 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 017-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
16/09/2021

80047 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4006-7 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
28/09/2021

80048 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2145/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÁT PHÚC Còn hiệu lực
01/10/2021

80049 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 11.2021/180000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medison Việt Nam Còn hiệu lực
07/10/2021

80050 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2245/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Còn hiệu lực
15/11/2021