STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80051 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210964 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
14/12/2021

80052 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 191 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/12/2021

80053 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 221221-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM Còn hiệu lực
28/12/2021

80054 Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1922/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

80055 Ống môi trường vận chuyển vi rút bao gồm: Ống nhựa PE 10ml, Dung dịch môi trường vận chuyển 3ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021333DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

80056 Ống môi trường vận chuyển vi rút NAT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 132 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
07/07/2021

80057 Ống môi trường vận chuyển vi rút VPM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 132 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
07/07/2021

80058 Ống môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1707/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2021

80059 Ống môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2018A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

80060 Ống môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2185A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA HIỂN Còn hiệu lực
09/11/2021