STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80081 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1170/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI HƯNG Còn hiệu lực
03/08/2021

80082 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1732/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VICOZY Còn hiệu lực
24/08/2021

80083 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1732/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VICOZY Còn hiệu lực
24/08/2021

80084 Máy tạo oxy trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1596/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV GOLD SOLAR Còn hiệu lực
13/09/2021

80085 Máy tạo Oxy trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1725/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

80086 Máy tạo oxy và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm gồm: Máy chính, bình tạo ẩm, dây dẫn khí oxy, dây nguồn, phụ kiện xông khí dung,màng lọc, điều khiển từ xa, sách hướng dẫn sử dụng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 62021CN/190000014/PCBPL-BYT Đặng Quang Huy Còn hiệu lực
16/08/2021

80087 Máy tạo oxy và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 61721CN/190000014/PCBPL-BYT Đặng Quang Huy Còn hiệu lực
17/08/2021

80088 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 45121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN Còn hiệu lực
23/07/2021

80089 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN Còn hiệu lực
23/07/2021

80090 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN Còn hiệu lực
27/07/2021