STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80081 Ống nghe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 14/170000106/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Hoàng Phương Còn hiệu lực
12/08/2019

80082 Ống nghe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 204-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Bình Thuận Còn hiệu lực
17/08/2019

80083 Ống nghe TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 122/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Còn hiệu lực
12/11/2019

80084 Ống nghe TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

80085 Ống nghe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210709-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

80086 Ống Nghe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2314A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
10/01/2022

80087 Ống nghe TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2903A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

80088 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 194/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC Còn hiệu lực
05/03/2021

80089 Ống nghe (Tai nghe 2 dây) TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 559/170000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
21/05/2021

80090 Ống nghe của dụng cụ đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 24/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019