STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80091 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021516/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

80092 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2119/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
13/12/2021

80093 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN AN 29/03/2022/PCBPL Còn hiệu lực
30/03/2022

80094 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 1205221/PLYT-TPC Còn hiệu lực
19/05/2022

80095 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 24-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
22/06/2022

80096 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 25-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
09/07/2022

80097 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58c/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
01/07/2022

80098 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20220905/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
05/09/2022

80099 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 04-2208/PL-IDSHN Còn hiệu lực
09/09/2022

80100 Máy soi cổ tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT 04/PLYV Đã thu hồi
21/11/2022