STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80091 Ống nghe dùng cho Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1903/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI Còn hiệu lực
30/12/2020

80092 Ống nghe hai dây ALPK2 TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 11 /170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

80093 Ống nghe khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/057 Còn hiệu lực
01/04/2022

80094 Ống nghe khám bệnh dùng trong y khoa và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 121-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Định Giang Còn hiệu lực
07/11/2019

80095 Ống nghe khám bệnh GAMMA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 124/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
28/01/2021

80096 Ống nghe kiểm tra huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1768 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

80097 Ống nghe kiểm tra huyết áp 2 dây TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1768 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

80098 Ống nghe kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210003 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG MINH VIỆT Còn hiệu lực
12/01/2021

80099 Ống nghe kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
18/04/2022

80100 Ống nghe kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
21/04/2022