STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80131 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-050-2022 Còn hiệu lực
07/11/2022

80132 Ống nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ 221129/TBI04 Còn hiệu lực
10/01/2023

80133 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM 01.22PL-HQVN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

80134 Ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED ongnghiemHDM Còn hiệu lực
24/02/2023

80135 Ống nghiệm EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021

80136 Ống nghiệm 14ml đáy tròn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3112 PL Công Ty TNHH Toàn ánh Còn hiệu lực
25/12/2019

80137 Ống nghiệm 5 mL có nắp đỏ 5 mL Red Serum w/Clot Activator Plastic Becton Dickinson Hemogard (Tube Closure) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 676.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

80138 Ống nghiệm 5ml đáy tròn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3005 PL-TTDV Công ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
24/09/2021

80139 Ống nghiệm bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 148-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
29/09/2019

80140 ống nghiệm các loại TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1670 PL_TTDV Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ Còn hiệu lực
19/10/2020