STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80141 Máy soi ngực cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1840/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HESTIA CARE Đã thu hồi
17/10/2019

80142 Máy soi ngực cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1840/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HESTIA CARE Còn hiệu lực
01/03/2020

80143 Máy soi ngực cá nhân Bremed TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0919 CÔNG TY TNHH HESTIA CARE Còn hiệu lực
11/11/2019

80144 Máy soi tai TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181509 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021

80145 Máy soi tai TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TDA VIỆT NAM 01-2023/PL-TDA Còn hiệu lực
26/09/2023

80146 Máy soi tai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 01-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023

80147 Máy soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 16021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Còn hiệu lực
01/03/2021

80148 Máy soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI : 92121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
15/11/2021

80149 Máy soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 064-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2022

80150 Máy soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH PHÁT - VIỆT NAM 03-2024/PL/ATP Còn hiệu lực
28/02/2024