STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80151 Máy tập trị liệu phục hồi chức năng đi bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 48 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
18/10/2022

80152 Máy tập vận động chi dưới trong môi trường chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL61.1 Còn hiệu lực
18/01/2024

80153 Máy tập vận động chị dưới trong môi trường chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL61 Đã thu hồi
15/01/2024

80154 Máy tập vận động khớp gối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 19-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
14/08/2023

80155 Máy tập vận động thụ động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL48 Còn hiệu lực
16/05/2022

80156 Máy tập vận động thụ động CPM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 09/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH BTL Việt Nam Còn hiệu lực
06/07/2019

80157 Máy tập đi TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH HM1760/170000065/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
11/06/2019

80158 Máy tập đi TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH HM1760/170000065/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
11/06/2019

80159 Máy tập đi TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 08/2022 Còn hiệu lực
04/11/2022

80160 Máy tập đi bộ phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED REHARUNNER02PCHDM2 Còn hiệu lực
20/07/2023