STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80161 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EDOCTOR Còn hiệu lực
24/07/2021

80162 Máy Tạo Oxy Trong Phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1309/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM - SX XNK THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG PHÁT Còn hiệu lực
30/07/2021

80163 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 45021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUY TƯỜNG Còn hiệu lực
03/08/2021

80164 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN THÀNH Còn hiệu lực
03/08/2021

80165 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1175/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
04/08/2021

80166 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1349/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUREN Còn hiệu lực
04/08/2021

80167 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1281/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUREN Còn hiệu lực
04/08/2021

80168 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46921CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-SX XNK THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG PHÁT Còn hiệu lực
05/08/2021

80169 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1415/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUREN Còn hiệu lực
06/08/2021

80170 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA LAN Còn hiệu lực
07/08/2021