STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80171 Máy siêu âm cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 001 - 2023/AV Còn hiệu lực
23/02/2023

80172 Máy siêu âm cầm tay (đầu dò) và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM 10112022/PL/PN Còn hiệu lực
10/11/2022

80173 MÁY SIÊU ÂM CẦM TAY CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ PHỤ KIỆN TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0017/THUYAN Còn hiệu lực
21/04/2022

80174 Máy siêu âm cầm tay chẩn đoán hình ảnh và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOA MAI BPL150524/HOAMAI Còn hiệu lực
18/05/2024

80175 Máy siêu âm cao vôi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 985/170000074/PCBPL-BYT CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
26/12/2019

80176 Máy siêu âm chăm sóc da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181212 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ AMED Còn hiệu lực
26/09/2019

80177 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 69/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KOREA LEADERS Đã thu hồi
03/08/2019

80178 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01180917 Công ty cổ phần Thương mại vật tư Thiết bị Thăng Long Còn hiệu lực
13/08/2019

80179 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 18/Hitachi-2019/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
06/12/2019

80180 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 18/Hitachi-2019/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
06/12/2019