STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80171 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2183A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
08/11/2021

80172 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2183A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
08/11/2021

80173 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 576.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN THẾ LINH Còn hiệu lực
19/11/2021

80174 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 864/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
22/11/2021

80175 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 905/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Hợp Phát Còn hiệu lực
22/11/2021

80176 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2263A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM BÌNH PHÚ Còn hiệu lực
16/12/2021

80177 Máy đo huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 304/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
12/01/2022

80178 Máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO HOA MẶT TRỜI 01/PL-HMT Còn hiệu lực
25/02/2022

80179 Máy đo huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDJIN 01/PL Còn hiệu lực
09/03/2022

80180 máy đo huyết áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 05/2022/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
10/03/2022