STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80191 Máy sưởi ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181866 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
27/09/2021

80192 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018248/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
24/11/2019

80193 Máy sưởi ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED 2022011-BIO/BPL Đã thu hồi
21/03/2022

80194 Máy sưởi ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 01-PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
15/03/2023

80195 Máy sưởi ấm bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-RA/2023-59 Còn hiệu lực
07/08/2023

80196 Máy sưởi ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VNS 230002089/PCBB-HN Còn hiệu lực
29/08/2023

80197 Máy sưởi ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG 02PL/MD-2024 Còn hiệu lực
04/01/2024

80198 Máy sưởi ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT APPL/01.2024 Còn hiệu lực
22/02/2024

80199 Máy sưởi ấm bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 451/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

80200 Máy sưởi ấm máu và dịch truyền TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 452- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
01/10/2021