STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80201 Máy sàng lọc giảm thính lực (đo thính lực) cho trẻ mới sinh và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 192A VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
09/12/2019

80202 Máy sàng lọc khiếm thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0020-1/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023

80203 Máy sàng lọc khiến thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0020-1/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/12/2023

80204 Máy sàng lọc kiểm tra thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY 001-2024/AH-PL Đã thu hồi
08/01/2024

80205 Máy sàng lọc kiểm tra thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY 002-2024/AH-PL Còn hiệu lực
09/01/2024

80206 Máy sàng lọc thị lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 641-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/07/2019

80207 Máy sàng lọc thị lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210715-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

80208 Máy sàng lọc thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 01/MNR Còn hiệu lực
18/03/2022

80209 Máy sàng lọc thính lực TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2208-03/2022/PL-NPCHN Còn hiệu lực
23/08/2022

80210 Máy sàng lọc thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 1215MOS Còn hiệu lực
15/12/2023