STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80251 Máy tạo và đo nồng độ oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 293.21/180000026/PCBPL-BYT LÊ LINH NHIỆM Còn hiệu lực
19/08/2021

80252 Máy tạo vạt giác mạc Moria (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018694 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
18/10/2019

80253 Máy tạo vạt giác mạc Moria (Và phụ kiện đồng bộ ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181114 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
01/06/2020

80254 Máy tạo độ ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
17/11/2021

80255 Máy tạo độ ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 19321/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
18/11/2021

80256 Máy tạo độ ẩm hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
17/11/2021

80257 Máy tạo độ ẩm hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 19121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Còn hiệu lực
17/11/2021

80258 Máy tạo độ ẩm hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 01 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
28/01/2022

80259 Máy tạo độ ẩm hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 08 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
28/01/2022

80260 Máy tạo độ ẩm hô hấp và phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-020-F&P Còn hiệu lực
07/09/2023