STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80261 Máy tạo Oxy y tế và phụ kiện kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1154/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDJIN Còn hiệu lực
03/09/2021

80262 Máy tạo oxy, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0036/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
20/06/2019

80263 Máy tạo oxy, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0065/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
23/05/2020

80264 Máy tạo Oxygen 5 lít Philips Respironics Everflo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2083/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC HÀ QUẢNG Còn hiệu lực
27/09/2021

80265 Máy tạo Oxygen 5lit Krober 4.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2182A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC HÀ QUẢNG Còn hiệu lực
08/11/2021

80266 Máy tạo rãnh tròng kính TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181800/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG Còn hiệu lực
06/09/2021

80267 Máy tạo và đo nồng độ oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 292.21/180000026/PCBPL-BYT LÊ LINH NHIỆM Còn hiệu lực
19/08/2021

80268 Máy tạo và đo nồng độ oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 293.21/180000026/PCBPL-BYT LÊ LINH NHIỆM Còn hiệu lực
19/08/2021

80269 Máy tạo vạt giác mạc Moria (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018694 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
18/10/2019

80270 Máy tạo vạt giác mạc Moria (Và phụ kiện đồng bộ ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181114 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HOA LƯ Còn hiệu lực
01/06/2020