STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80281 Máy tập thụ động khớp vai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 880/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/10/2019

80282 Máy tập thụ động khớp vai và khuỷu tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 880/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/10/2019

80283 Máy tập toàn thân ( Hệ thống tập đa năng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 0119CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
06/11/2019

80284 Máy tập trị liệu phục hồi chức năng đi bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 49 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
18/10/2022

80285 Máy tập trị liệu phục hồi chức năng đi bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 48 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
18/10/2022

80286 Máy tập vận động chi dưới trong môi trường chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL61.1 Còn hiệu lực
18/01/2024

80287 Máy tập vận động chị dưới trong môi trường chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL61 Đã thu hồi
15/01/2024

80288 Máy tập vận động khớp gối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 19-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
14/08/2023

80289 Máy tập vận động thụ động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL48 Còn hiệu lực
16/05/2022

80290 Máy tập vận động thụ động CPM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 09/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH BTL Việt Nam Còn hiệu lực
06/07/2019