STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80301 Máy tẩy da chết Silk’n ReVit Prestige Intelligent Microdermabrasi on Device TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 566.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC VÂN Đã thu hồi
15/11/2021

80302 Máy tẩy lông TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 22121/210000003/PCBPL-BYT ASHIDA YOICHI Còn hiệu lực
10/12/2021

80303 Máy tẩy trắng răng (Đèn tẩy trắng răng) Gồm: - Máy chính - Dây nguồn - Banh môi - Kính chắn sáng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 146/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
02/02/2021

80304 Máy test hơi thở loại Kibion Dynamic base TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 384-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TD Healthcare Còn hiệu lực
19/07/2019

80305 Máy test hơi thở loại Kibion Dynamic base TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 024B-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TD Healthcare Còn hiệu lực
16/08/2019

80306 Máy test hơi thở loại Kibion Dynamic pro TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 024B-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TD Healthcare Còn hiệu lực
16/08/2019

80307 Máy test lao TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2475 PL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Còn hiệu lực
08/01/2020

80308 Máy thải độc đại tràng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN 02/MA-2023 Còn hiệu lực
15/07/2023

80309 Máy thăm dò điện sinh lý tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0102/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
30/10/2023

80310 Máy thăm dò điện sinh lý tim điều trị rối loạn nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-331-2018/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
22/11/2021